Provsten

Morsø Provsti

 

Havnegade 2, 1. sal Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors Mail: morsoe.provsti@km.dk

Provsten

Provsten vælges blandt provstiets præster og fungerer som mellemled mellem biskoppen og hhv. præster og menighedsråd. Hun er samtidig selv sognepræst.

Hendes arbejde består bl.a. i personaleledelse for præsterne og tilsyn med kirkernes økonomi og vedligehold.

I kraft af sit embede er hun medlem af og forretningsfører for provstiudvalget.

 

 

Provst for Morsø Provsti

Mette Moesgaard Jørgensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet til venstre:

Provstesyn, Dragstrup kirke, 2013

 

Provst Mette Moesgaard Jørgensen var 24. april 2017 i audiens hos

H. M. Dronningen

for at takke for Dannebrogordenen.

 

Til venstre ses Line Skovgaard Pedersen, der samme dag takkede for udnævnelsen til provst for Sydthy Provsti.

Copyright © All Rights Reserved