Provstiudvalget

Morsø Provsti

 

Havnegade 2, 1. sal Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors Mail: morsoe.provsti@km.dk

Provstiudvalget

 

Provstiudvalget består af provsten, seks læge medlemmer valgt af provstiets menighedsråd, samt en præsterepræsentant valgt af provstiets præster. Medlemmerne vælges for fire år. Det nuværende udvalg er tiltrådt 1. november 2013.

 

Udvalgets opgaver gælder bl.a.:

 

Økonomi

Provstiudvalget koordinerer den lokale folkekirkelige økonomi.

Udvalget skal godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves, mellem sognene. Provstiudvalget kommer hermed til at foretage priortering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde.

 

Bygge-, anlægs- og restaureringssager

Provstiudvalget er godkendende instans i fht. menighedsrådenes beslutninger, bl.a. vedr. ændringer og reguleringer på kirkegårde, køb og salg af arealer og bygninger, i sager vedr. præsteboliger, ny- og ombygninger eller nedrivning af bygninger udenfor kirkegården m.m.

 

 

Referat af Morsø Provstiudvalgs møder:

Se det seneste her

samt mødeplan 2019

 

 

Morsø Provstiudvalg - Mødeplan 2019

 

Dato Møde

5. februar PU-møde nr. 1

5. marts PU-møde nr. 2

2. april PU-møde nr. 3

2. april, 19.30 Forberedende budgetsamråd

5. maj PU-møde nr. 4

20. juni PU-møde nr. 5 (obs. dato ændret)

6. august PU-møde nr. 6

4. september PU-møde nr. 7

4. september, 19.30 Budgetsamråd

1. oktober PU-møde nr. 8

5. november PU-møde nr. 9

10. december PU-møde nr. 10

Udvalgets medlemmer:

 

Formand, Provst

Mette Moesgaard Jørgensen

 

Næstformand

Aksel Boel, Nykøbing

Tlf. 97 72 53 90

Mail: akselboel@mvb.net

 

Ove Bisgaard, Ejerslev

Tlf. 97 75 10 72

Mail: ovebisgaard@mail.dk

 

Henning Bjerregaard, Storup

Tlf. 97 76 60 71

Mail: rosengaardoeko@dlgtele.dk

 

Karen Margrethe Bækhøj, Tøving

Tlf. 20 16 92 21

Mail: k.baekhoej@mail.dk

 

Niels M. Larsen, Hvidbjerg

Tlf. 97 76 23 32

Mail: toveniels@dlgpost.dk

 

Kirsten T. Sanders, Ø. Assels

Tlf. 21 21 30 91

kirstensanders@gmail.com

 

Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup

Tlf. 97 74 10 76

pej@km.dk

Copyright © All Rights Reserved