Tilbygning

Morsø Provsti


Havnegade 2, 1. sal          Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors      Mail: morsoe.provsti@km.dk

Kirkecenter og provstikontor

Morsø Provsti og Nykøbing Menighedsråd planlægger udvidelse af Kirkecenteret ved Toftegade.


Kirkecenteret er et livligt sted med en stor mangfoldighed af aktiviteter.

Her er bl.a. møder og foredrag, forberedelse af konfirmander, udstillinger, kontorer og faciliteter for kirkens medarbejdere - kordegne, sognemedhjælper, organist og kirketjenere.


Pladsen er blevet for trang. Der savnes møderum og køkkenet er meget lille.


Det fælles byggeudvalg har bedt tre arkitekter om at udarbejde ideforslag til

om- og tilbygning. Dette skal også rumme nyt provstikontor.


Arkitekternes forslag kan ses via links herunder.

Copyright  ©  All Rights Reserved