Samarbejde

Morsø Provsti

 

Havnegade 2, 1. sal Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors Mail: morsoe.provsti@km.dk

Dialog og visioner

I efteråret 2012 iværksatte provstiudvalget en proces med udgangspunkt i dialog mellem sognene og pastoraterne. Ønsket var at fokusere mere på muligheder og udvikling frem for begrænsninger og afvikling i det kirkelige liv på Mors. At skabe gode vilkår for liv og vækst også i fremtiden.

 

I løbet af 2012-13 har menighedsråd, medarbejdere og provstiudvalg diskuteret visioner og samarbejde og på det grundlag samlet en lang række forslag og ideer. Processen fortsætter. Der er nedsat en sparringsgruppe samt flere arbejdsgrupper.

 

Sparringsgruppens medlemmer:

 

Provst Mette Moesgaard Jørgensen

 

For provstiudvalget:

Aksel Boel

Karen Bækhøj

Niels M. Larsen

 

For menighedsrådene:

Kirsten Nielsen

 

For medarbejderne:

Inger Marie Nielsen

Kaj E. Pedersen

 

For præsterne:

Trine Gjørtz

 

Referater fra Sparringsgruppens møder findes på Provstiets Vidensdeling (Intranet).

Her findes også materiale fra de enkelte arbejdsgrupper.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved