Menighedsrådene

Morsø Provsti

 

Havnegade 2, 1. sal Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors Mail: morsoe.provsti@km.dk

Menighedsrådene

Menighedsrådene vælges for fire år af sognets folkekirkemedlemmer.

Flere sogne kan være fælles om et menighedsråd.

 

Menighedsrådene skal virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse og for den kristne menigheds liv og vækst.

Blandt de vigtigste opgaver er:

  • Administration af bygninger - kirker, præsteboliger, servicebygninger
  • Administration af kirkegårde
  • Sognets økonomi - budgetter og regnskab
  • Medvirken ved ansættelse af præster
  • Arbejdsgiver for kirkens funktionærer, som kordegne, gravere, organister m.v.
  • Valg af provstiudvalg og stiftsråd
  • Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige handlinger

 

Menighedsrådene har 6-15 medlemmer foruden sognepræsten.

Blandt medlemmerne vælges formand, næstformand, kirkeværge,

kontaktperson, kasserer og bygningskyndig.

 

 

 

 

Oversigter over samtlige menighedsrådsmedlemmer

kan findes her

Menighedsrådene i Morsø Provsti

 

Agerø menighedsråd

Formand: Jens Holm

Hjemmeside

 

Alsted menighedsråd

Formand: Poul M. Hansen

Hjemmeside

 

Bjergby menighedsråd

Formand: Stinne Jakobsen

Hjemmeside

 

Ejerslev-Jørsby menighedsråd

Formand: Ove Bisgaard

 

Erslev menighedsråd

Formand: Kresten Nygaard Andersen

Hjemmeside

 

Flade-Skallerup menighedsråd

Formand: Lone Ravnholt Pedersen

Hjemmeside

 

Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup

menighedsråd

Formand: Anders Holmgaard

Hjemmeside

 

Galtrup menighedsråd

Formand: Karen Margrethe Bækhøj

Hjemmeside

 

Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd

Formand: Klaus N. Mogensen

Hjemmeside

 

Ljørslev menighedsråd

Formand: Johannes Jørgensen

Hjemmeside

 

Lødderup-Elsø menighedsråd

Formand: Margit Nielsen

Hjemmeside

 

Nykøbing Mors menighedsråd

Formand: Poul Poulsen

Hjemmeside

 

Redsted-Hvidbjerg menighedsråd

Formand: Gudrun Noesgaard

Hjemmeside

 

Sejerslev menighedsråd

Formand: Henning Bang Nielsen

 

Solbjerg menighedsråd

Formand: Betty Kristensen

Hjemmeside

 

Sundby menighedsråd

Formand: Inger Saaby

Hjemmeside

 

Sønder Draaby menighedsråd

Formand: Kirsten Nielsen

Hjemmeside

 

Tødsø menighedsråd

Formand: Svend A. Kristensen

Hjemmeside

 

Vejerslev menighedsråd

Formand: Anny Nielsen

Hjemmeside

 

Vester Assels menighedsråd

Formand: Gunhild O. Møller

Hjemmeside

 

Ørding menighedsråd

Formand: Henning Bjerregaard

Hjemmeside

 

Øster Assels-Blidstrup menighedsråd

Formand: Kirsten T. Sanders

Hjemmeside

 

Øster Jølby menighedsråd

Formand: Inger Kibsgaard Sørensen

Hjemmeside

 

Frimenigheden

Formand: Jens Riis

Hjemmeside

 

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved