Pastoraterne

Morsø Provsti

 

Havnegade 2, 1. sal Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors Mail: morsoe.provsti@km.dk

Pastoraterne

Pastoraternes hjemmesider:

Se her

Præstens opgaver

 

Et pastorat er en gruppe af sogne med fælles præst. Der kan være flere præster i et sogn eller pastorat.

 

Præstens hovedopgave er at forkynde evangeliet og forvalte sakramenterne: At prædike og holde nadver og dåb.

 

Præsten har mange andre opgaver derudover, bl.a. sjælesorg (samtaler), vielser og begravelser, konfirmandundervisning, deltagelse i menighedsrådsmøder, besøg hos folk der bor i sognet, eksempelvis sygebesøg, samarbejde med den lokale skole, plejehjem eller foreninger. Administrative opgaver, herunder kirkebogsføring.

 

Præsterne i Morsø Provsti har også specialopgaver og -kompetencer og derfor findes her også

Diakonipræst

Fængselspræst

Gymnasiepræst

Katastrofe-beredskabspræst

Stiftspræst for åndeligt søgende

Sorggrupper for børn og unge

 

Forkyndelsen sker naturligvis i kirkerne - den sker også mange andre steder: F.eks. ved friluftsgudstjenester og på plejehjem - vidste du, at der afholdes omkring 200 gudstjenester årligt alene på øens plejehjem?

Pastorater og præster i Morsø Provsti

 

Sejerslev-Ejerslev-Jørsby

Peder Hald Jensen

Sejersvej 48, Sejerslev, 7900 Nyk. Mors

Tlf.nr. 97 75 10 22

 

Flade-Bjergby-Sundby-Skallerup

Anne Holck (vikarierende sognepræst)

(Se stillingsopslag)

Tlf. 23 39 55 10

 

Galtrup-Øster Jølby-Erslev-Solbjerg

Peter Østerby-Jørgensen

Efterskolevej 3, Galtrup, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 10 76

 

Tødsø-Alsted-Sdr. Dråby

Joan Amalie Holck

Gl. Landevej 32, Tødsø, 7900 Nyk. Mors

Tlf. 97 72 55 20

 

Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup

Peter Albek Noer

Elsøvej 250, Frøslev, 7900 Nyk. Mors

Tlf. 97 74 40 34

 

Nykøbing Mors

Mette Moesgaard Jørgensen

Toftegade 23, 7900 Nyk. Mors

Tlf. 97 72 02 72

 

Lars Højlund

Tingvej 21, 7900 Nyk. Mors

Tlf. 97 72 12 81

 

Astrid Glargaard

Ternevej 2, 7900 Nyk. Mors

Tlf. 97 72 04 42

 

Lødderup-Elsø-Ljørslev-Ørding

Steen Sunesen

Indmarken 4, Lødderup, 7900 Nyk. Mors

Tlf. 97 72 18 41

 

Sydvestmors

(Redsted-Hvidbjerg-Agerø-Karby-Tæbring-Rakkeby)

Christian Berwald

Vindbakken 16, 7970 Redsted

Tlf. 97 76 21 11

 

Benedicte Tønsberg

Næssundvej 488, 7960 Karby

Tlf. 97 76 10 32

 

Vejerslev-Øster Assels-Vester Assels-Blidstrup

Trine Gjørtz

Kirkebakken 1, 7980 Vils

Tlf. 40 52 26 32

 

Ansgarkirken (frimenighed)

Ole Kobbelgaard

Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 10 14

 

Copyright © All Rights Reserved