Stillingsopslag

Morsø Provsti

 

Havnegade 2, 1. sal Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors Mail: morsoe.provsti@km.dk

Præst søges til

Flade, Skallerup, Bjergby og Sundby

 

Stillingsopslag 5. marts 2019

 

Opslaget udløber 25. marts 2019

 

 

 

Stillingen som sognepræst i Flade-Bjergby-Sundby-Skallerup Pastorat i Morsø provsti i Aalborg Stift er ledig til besættelse 1. juni 2019 eller snarest derefter.

 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

 

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale af 9. november 2011 mellem Finansministeriet og Akademikerne om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

 

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Fi-nansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

 

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,00 kr. årligt.

 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen er beliggende Kirkehøj 8, Flade, 7900 Nykøbing M.

 

Kopi af eksamenspapirer bedes vedlagt.

For ikke ordinerede bedes kopi af eksamenspapirer samt kopi af attest fra Pastoral-seminariet vedlagt.

 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet og sendes til Biskoppen over Aalborg Stift,

Thulebakken 1, 9000 Aalborg, e-post: KMAAL-ANSOEGNING@KM.DK

og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

 

Pastoraternes hjemmesider:

Se her

Copyright © All Rights Reserved