Provstiudvalget

Morsø Provsti


Havnegade 2, 1. sal          Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors      Mail: morsoe.provsti@km.dk

Provstiudvalget


Provstiudvalget består af provsten, seks læge medlemmer valgt af provstiets menighedsråd, samt en præsterepræsentant valgt af provstiets præster. Medlemmerne vælges for fire år. Det nuværende udvalg er tiltrådt 1. november 2013.


Udvalgets opgaver gælder bl.a.:


Økonomi

Provstiudvalget koordinerer den lokale folkekirkelige økonomi.

Udvalget skal godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves, mellem sognene. Provstiudvalget kommer hermed til at foretage priortering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde. 


Bygge-, anlægs- og restaureringssager

Provstiudvalget er godkendende instans i fht. menighedsrådenes beslutninger, bl.a. vedr. ændringer og reguleringer på kirkegårde, køb og salg af arealer og bygninger, i sager vedr. præsteboliger, ny- og ombygninger eller nedrivning af bygninger udenfor kirkegården m.m.Referat af Morsø Provstiudvalgs møder:

Se det seneste her

samt mødeplan 2019Morsø Provstiudvalg - Mødeplan 2019


Dato                     Møde

5. februar             PU-møde nr. 1

5. marts                PU-møde nr. 2

2. april                  PU-møde nr. 3

2. april, 19.30     Forberedende budgetsamråd

5. maj                   PU-møde nr. 4

20. juni                PU-møde nr. 5  (obs. dato ændret)

6. august              PU-møde nr. 6

4. september       PU-møde nr. 7

4. september, 19.30         Budgetsamråd

1. oktober             PU-møde nr. 8

5. november        PU-møde nr. 9

10. december       PU-møde nr. 10

Udvalgets medlemmer:


Formand, Provst

Mette Moesgaard Jørgensen


Næstformand

Aksel Boel, Nykøbing

Tlf. 97 72 53 90

Mail: akselboel@mvb.net


Ove Bisgaard, Ejerslev

Tlf. 97 75 10 72

Mail: ovebisgaard@mail.dk


Henning Bjerregaard, Storup

Tlf. 97 76 60 71

Mail: rosengaardoeko@dlgtele.dk


Karen Margrethe Bækhøj, Tøving

Tlf. 20 16 92 21

Mail: k.baekhoej@mail.dk


Niels M. Larsen, Hvidbjerg

Tlf. 97 76 23 32

Mail: toveniels@dlgpost.dk


Kirsten T. Sanders, Ø. Assels

Tlf. 21 21 30 91

kirstensanders@gmail.com


Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup

Tlf. 97 74 10 76

pej@km.dk

Copyright  ©  All Rights Reserved