Provstiudvalget

Provstiudvalget


Provstiudvalget består af provsten, seks læge medlemmer valgt af provstiets menighedsråd, samt en præsterepræsentant valgt af provstiets præster. Medlemmerne vælges for fire år. Det nuværende udvalg er tiltrådt 1. november 2013.


Udvalgets opgaver gælder bl.a.:


Økonomi

Provstiudvalget koordinerer den lokale folkekirkelige økonomi.

Udvalget skal godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves, mellem sognene. Provstiudvalget kommer hermed til at foretage priortering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde. 


Bygge-, anlægs- og restaureringssager

Provstiudvalget er godkendende instans i fht. menighedsrådenes beslutninger, bl.a. vedr. ændringer og reguleringer på kirkegårde, køb og salg af arealer og bygninger, i sager vedr. præsteboliger, ny- og ombygninger eller nedrivning af bygninger udenfor kirkegården m.m.Referat af Morsø Provstiudvalgs møder:

Se det seneste her
Udvalgets medlemmer:


Formand, Provst

Mette Moesgaard Jørgensen


Næstformand

Aksel Boel, Nykøbing

Tlf. 97 72 53 90

Mail: akselboel@mvb.net


Ove Bisgaard, Ejerslev

Tlf. 97 75 10 72

Mail: ovebisgaard@mail.dk


Henning Bjerregaard, Storup

Tlf. 97 76 60 71

Mail: rosengaardoeko@dlgtele.dk


Karen Margrethe Bækhøj, Tøving

Tlf. 20 16 92 21

Mail: k.baekhoej@mail.dk


Niels M. Larsen, Hvidbjerg

Tlf. 97 76 23 32

Mail: toveniels@dlgpost.dk


Kirsten Sanders, Ø. Assels

Tlf. 21 21 30 91

kirstensanders@gmail.com


Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup

Tlf. 97 74 10 76

pej@km.dk