Møder og referater

Referat af provstiudvalgsmøde

Udvalgets medlemmer:


Formand, Provst

Mette Moesgaard Jørgensen


Næstformand

Aksel Boel, Nykøbing

Tlf. 40 96 62 18

Mail: akselboel@mvb.net


Ove Bisgaard, Ejerslev

Tlf. 97 75 10 72

Mail: ovebisgaard@mail.dk


Henning Bjerregaard, Storup

Tlf. 97 76 60 71

Mail: rosengaardoeko@dlgtele.dk


Karen Margrethe Bækhøj, Tøving

Tlf. 20 16 92 21

Mail: k.baekhoej@mail.dk


Niels M. Larsen, Hvidbjerg

Tlf. 97 76 23 32

Mail: toveniels@dlgpost.dk


Kirsten T. Sanders, Ø. Assels

Tlf. 21 21 30 91

kirstensanders@gmail.com


Peter Østerby-Jørgensen, Galtrup

Tlf. 97 74 10 76

pej@km.dk