Fællesskab og samarbejde

Fællesskab og samarbejde


lles regnskabsfører
Samarbejdsaftale er indgået mellem 19 af øens menighedsråd om fælles regnskabsføring.
Regnskabsfører Rosanne Hansen samt Anni Larsen
Formand: Margit Nielsen, Lødderup


Skole-kirke-samarbejdet Morsø, Sydthy og Thisted provstier
Fælles konsulent for samarbejdet med skolerne: Svende Grøn

Se mere på www.skolekirkesamarbejdet.dk


Personalekonsulenter

Flere provstier i Aalborg Stift har indgået et samarbejde vedr. personaleforhold:

Linda Sørensen Tlf. 22577932 Mail: lee@km.dk

Liselotte Øgendahl Rasmussen Tlf.: 3034 2311 Mail: lior@km.dk


Presse og kommunikation, Aalborg Stift

Et samarbejde mellem samtlige provstier og Stiftsøvrigheden i Aalborg Stift

Morsø Provstis repræsentant i samarbejdet er sognepræst Steen Sunesen, Lødderup
Se mere på Aalborg Stifts hjemmeside.


Folkekirkens Familiestøtte
Landsdækkende samarbejde mellem provstier med tilbud til børnefamilier.
Se mere på www.folkekirkensfamiliestøtte.dk


Diakonipræst
Sognepræst Dorthea Chemnitz er diakonipræst i Morsø Provsti.


Sorggrupper
I Morsø Provsti er sorggrupper for mennesker, der har mistet ægtefælle, samlever eller barn.
Leder af sorggrupperne er sognepræst Anna-Marie Sloth, tlf. 22 74 1552

og medhjælper Gudrun Noesgaard tlf. 23 35 78 55.

Katastrofeberedskab
Folkekirken har præster med særlige kompetencer og uddannelse, når det gælder krise- og katastrofesituationer.
I Morsø Provsti: Sognepræst Peter Albek Noer, tlf. 23 23 10 34. Mail: pno@km.dk


Flere netværk:
Graverne:
Medarbejderne ved kirkegårdene har en Erfa-gruppe, der mødes om efteruddannelse, studieture og erfaringsudveksling.