Det sker

Morsø Provsti


Kirkegade 2, 1. sal            Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors      Mail: morsoe.provsti@km.dk

Livet og samarbejdet

Sognene samarbejder på en lang række områder.

Menighedsråd, præster og medarbejdere arbejder sammen i det daglige

om fælles arrangementer, pasning af bygninger og kirkegårde m.m.

Desuden er etableret samarbejde om bl.a.

Skole og kirkemedarbejder

Personalekonsulenter

RegnskabsførerSkole-Kirke-Samarbejdet

for Morsø, Sydthy og Thisted provstier

Særlige tilbud til skolerne


Gudstjenester og arrangementer

i og udenfor kirkerne på Mors

Find dem her


Om de enkelte sognes

befolkningstal, gudstjenester,

arrangementer m.v.

Se sogn.dk


Copyright  ©  All Rights Reserved