Samarbejde

Morsø Provsti


Havnegade 2, 1. sal          Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors      Mail: morsoe.provsti@km.dk

Dialog og visioner

I efteråret 2012 iværksatte provstiudvalget en proces med udgangspunkt i dialog mellem sognene og pastoraterne. Ønsket var at fokusere mere på muligheder og udvikling frem for begrænsninger og afvikling i det kirkelige liv på Mors. At skabe gode vilkår for liv og vækst også i fremtiden.


I løbet af 2012-13 har menighedsråd, medarbejdere og provstiudvalg diskuteret visioner og samarbejde og på det grundlag samlet en lang række forslag og ideer. Processen fortsætter. Der er nedsat en sparringsgruppe samt flere arbejdsgrupper.


Sparringsgruppens medlemmer:


Provst Mette Moesgaard Jørgensen


For provstiudvalget:

Aksel Boel

Karen Bækhøj

Niels M. Larsen


For menighedsrådene:

Kirsten Nielsen


For medarbejderne:

Inger Marie Nielsen

Kaj E. Pedersen


For præsterne:

Trine Gjørtz


Referater fra Sparringsgruppens møder findes på Provstiets Vidensdeling (Intranet).

Her findes også materiale fra de enkelte arbejdsgrupper.

Copyright  ©  All Rights Reserved