Det sker

Livet og samarbejdet

Sognene samarbejder på en lang række områder.

Menighedsråd, præster og medarbejdere arbejder sammen i det daglige

om fælles arrangementer, pasning af bygninger og kirkegårde m.m.

Desuden er etableret samarbejder om bl.a.

Skole og kirkemedarbejder

Personalekonsulenter

Regnskabsfører

Vi deler viden - Se mere herSkole-Kirke-Samarbejdet

for Morsø, Sydthy og Thisted provstier

Særlige tilbud til skolerne


Gudstjenester og arrangementer

i og udenfor kirkerne på Mors

Find dem her


Om de enkelte sognes

befolkningstal, gudstjenester,

arrangementer m.v.

Se sogn.dk