Det sker

Morsø Provsti


Havnegade 2, 1. sal          Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors      Mail: morsoe.provsti@km.dk

Livet og samarbejdet

Sognene samarbejder på en lang række områder.

Menighedsråd, præster og medarbejdere arbejder sammen i det daglige

om fælles arrangementer, pasning af bygninger og kirkegårde m.m.

Desuden er etableret samarbejde om bl.a.

Skole og kirkemedarbejder

Personalekonsulenter

Regnskabsfører


I efteråret 2012 iværksatte provstiudvalget en proces med udgangspunkt i dialog mellem sognene og pastoraterne. Ønsket var at fokusere mere på muligheder og udvikling frem for begrænsninger og afvikling i det kirkelige liv på Mors. At skabe gode vilkår for liv og vækst også i fremtiden.

I løbet af 2012-13 har menighedsråd, medarbejdere og provstiudvalg diskuteret visioner og samarbejde og på det grundlag samlet en lang række forslag og ideer. Processen fortsætter. Der er nedsat en sparringsgruppe samt flere arbejdsgrupper.

Se her

Skole-Kirke-Samarbejdet

for Morsø, Sydthy og Thisted provstier

Særlige tilbud til skolerne


Gudstjenester og arrangementer

i og udenfor kirkerne på Mors

Find dem her


Om de enkelte sognes

befolkningstal, gudstjenester,

arrangementer m.v.

Se sogn.dk


Copyright  ©  All Rights Reserved