For menighedsrådene

Morsø Provsti


Kirkegade 2, 1. sal            Telefon: 97 72 20 30

7900 Nykøbing Mors      Mail: morsoe.provsti@km.dk

For menighedsrådene

Mød personalekonsulenterne - For kontaktpersoner 


Kære kontaktperson
 
Efter menighedsrådsvalget er der kommet flere nye kontaktpersoner, og vi vil gerne tilbyde jer, nye som gamle, en introduktion til, hvad I kan bruge jeres personalekonsulentordning til.
 
Med de nuværende restriktioner kan vi desværre ikke tilbyde at mødes med jer, men vi kan i stedet tilbyde et webinar – en videosammenkomst, hvor I vil kunne se og høre os – og vi jer!
 
Emnerne vil bl.a. være:
 

  • Medarbejdergrupper
  • Ansættelsesformer
  • Personalesager
  • Lønforhandling
  • Stillingsvurdering
  • Samarbejde mellem sogne

 
Vi afholder webinar på følgende tidspunkter:
 
Tirsdag den 2. februar kl. 10.00 og kl. 14.00
Onsdag den 3. februar kl. 15.00 og kl. 19.00
Onsdag den 10. februar kl. 13.00 og kl. 17.00
Torsdag den 11. februar kl. 10.00 og kl. 19.00
 
Der er plads til 12 deltagere pr. webinar, og vi forbeholder os retten til at aflyse eller flytte et webinar, hvis der er for få tilmeldte på et givent tidspunkt.
 
Tilmelding foregår således, at du sender en mail til lee@km.dk med dit navn, hvilket menighedsråd du er kontaktperson for, og hvilket tidspunkt, du ønsker at deltage på. Du vil i god tid inden webinaret modtage en mail, hvor det fremgår at du skal deltage, tidspunkt for webinar, øvrige praktiske oplysninger, samt et link til at tilgå webinaret.
Man kan tilgå via pc, telefon eller tablet. Der er brug for en enhed med både mikrofon og kamera, for at deltage i webinaret.
 
Alle kontaktpersoner – nye som ”gamle” er velkomne!

Venlig hilsen

Liselotte og Linda

Kurser for de nyvalgte menighedsråd 2020/21


Sydthy, Thisted og Morsø Distriktsforeninger afholder fælles kurser:


10. februar 2021

Ny i menighedsrådet

Sted: Thisted kirkecenter

Arr. Thisted Distriktsforening


22. februar 2021 - kl. 18-21.30

Kursus for kasserere 

Sted: Kirkecenteret, Kirkegade 2, Nykøbing Mors

Arr. Morsø Distriktsforening.

Tilm. senest 12/2-21 til Steen Jensen, mail: info@steenjensen.dk


10. marts 2021 - kl. 18-

Intro for nyvalgte formænd og næstformænd v/Sydthy Distriktsforening

Sted: Harring-Stagstrup Kirkecenter

Arr. Sydthy Distriktsforening

Tilm. senest 28/2-21 til Ketty Sørensen, mail: ketty1942@hotmail.com


Deltagerpris ved hvert kursus 150 kr. inkl. forplejning.

Copyright  ©  All Rights Reserved