Sognene

Sognene

Sogn er betegnelsen for et område med en fælles kirke. Som medlem af Folkekirken hører man til det sogn, hvor man bor.

Sognene, et eller flere i fællesskab, ledes af et menighedsråd, der er valgt af sognets folkekirkemedlemmer.


Kirkesognene er opstået i middelalderen og er den ældste, endnu fungerende, administrative enhed i Danmark. Sognene kom i historiens løb  til at danne basis for en række andre administrative enheder, f.eks.  matrikelsogne og kommuner.


I Morsø Provsti er sognegrænserne bevaret fra middelalderen. Dog er en del af Lødderup sogn, Faarup ejerlag, øst for hovedvej A26 fra 1. april 2013 en del af Nykøbing sogn.

 


På Mors findes 34 kirker

Gå på opdagelse her


I Morsø Provsti er 23 menighedsråd

Se nærmere her


I Morsø Provsti er 9 pastorater

med 12 præster

Find dem her


Om de enkelte sognes

befolkningstal, gudstjenester,

arrangementer m.v.

Se sogn.dk