Kirkerne

Kirkerne

Kirkerne på Mors

er i højeste grad besøg værd.

De opleves bedst, som de er bestemt til, af den, der giver sig tid til at deltage i gudstjenester og særlige arrangementer. Det handler om livet i Kirken.


Kirkebygningerne er samtidig åbne for hverdagsbesøg. For en stille andagt og for den, der er interesseret i egnens kulturhistorie gennem en periode på over 1000 år.


Morsøs kirker ligger tæt, i forhold til areal og folketal, tættere end noget andet sted i Danmark. Det vidner om frugtbart land og rig fjord med overskud. Af 34 kirker er 31 bygget i middelalderen. Undtagelserne er Nykøbing kirke, der afløste en middelalderkirke i 1891, Agerø kirke fra 1907 samt Morsø Frimenigheds Ansgarkirke fra 1872.


Middelalderkirkerne er især romanske, fra 1100-tallet, og bygget i kvadersten. To kirker, Mollerup og Jørsby, regnes for lidt yngre. Her er marksten og mursten fra senmiddelalderen.


Beskrivelser

Der findes beskrivelser med billeder

af de enkelte kirker på

Aalborg Stifts hjemmeside

Nationalmuseet: Danmarks kirker


Udvalgte fortællinger

Hvis du er interesseret i små og særlige detaljer i en enkelt kirke

- så læs her:

Kongen i Ejerslev

Enhjørningen i Skallerup

Danmark i Vester Assels

Humlen i Frøslev

Tårnet i Tødsø

Stjernen i Blidstrup

Børnenes beskyttere i Dragstrup


Gudstjenester

og arrangementer

Se sogn.dk


Om Mors

Landskab og kultur - se:

Morsø Kulturmiljøatlas