Menighedsrådene

Menighedsrådene

Menighedsrådene vælges for fire år  af sognets folkekirkemedlemmer.

Flere sogne kan være fælles om et menighedsråd.


Menighedsrådene skal virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse og for den kristne menigheds liv og vækst.

Blandt de vigtigste opgaver er:

  • Administration af bygninger - kirker, præsteboliger, servicebygninger
  • Administration af kirkegårde
  • Sognets økonomi - budgetter og regnskab
  • Medvirken ved ansættelse af præster
  • Arbejdsgiver for kirkens funktionærer, fx. kordegne, gravere, organister m.v.
  • Valg af provstiudvalg og stiftsråd
  • Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige handlinger


Menighedsrådene har 6-15 medlemmer foruden sognepræsten.

Blandt medlemmerne vælges formand, næstformand, kirkeværge,

kontaktperson, kasserer og bygningskyndig.


Find oversigt over samtlige menigshedsråd her.