Provsten

Provsten

Provsten vælges blandt provstiets præster og fungerer som mellemled mellem biskoppen og hhv. præster og menighedsråd. Hun er samtidig selv sognepræst.

Hendes arbejde består bl.a. i personaleledelse for præsterne og tilsyn med kirkernes økonomi og vedligehold.

I kraft af sit embede er hun medlem af og forretningsfører for provstiudvalget.

Provst Line Skovgaard Pedersen til venstre. Til højre provst Mette Moesgaard Jørgensen. Begge i præstekjoler.

Provst for Morsø Provsti

Mette Moesgaard JørgensenPå billedet ses Mette Moesgaard Jørgensen til højre, da hun i 2017 var i audiens hos H. M. Dronningen for at takke for Dannebrogordenen.


Til venstre ses Line Skovgaard Pedersen, der samme dag takkede for udnævnelsen til provst for Sydthy Provsti.