Erslev kirke


Erslev Kirke


Kirkebygningen består af romansk kor og skib samt sengotisk våbenhus.
Koret har mod syd haft et spedalskvindue, men af dette er kun bevaret overliggeren.


I skibets nordmur nær det østlige vindue ses et granitrelief af et mandshoved, der har lang hage og næse, skæve øjne og bred, hvælvet pande.


Alterbordet består af tre granitkvadre, hvor der i den midterste er der en tom helgengrav.


På skibets nordvæg hænger et sengotisk krucifiks fra o. 1500. Figuren, der er 132 cm høj, har snoet tornekrone på. Armene er skråt strakte og fødderne overlagte.


Prædikestolen er fra 1614. I Storfelterne er der malerier fra 1614, som er opmalede i 1904 af E. Bayer:

1) Troen (Kvinde med Kors)

2) Matthæus

3) Markus

4) Lukas

5) Johannes

6) Håbet (med Anker).


I postamentfelterne:

1) Patientia

2) Al Plantelse, som min himmelske Fader icke planter etc. S. Mci

3—4) Tiden er fuldkom(m)en oc Guds Rige er ner etc. Sanct 9 Lucas II

5) Huo som troer paa Sønnen etc. S. Iohannes 3

6) Fides.


Kilder:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.

Nationalmuseet: Danmarks Kirker

Erslev kirke med stendige i forgrunden og 3 træer uden blade