Hvidbjerg kirke


Hvidbjerg Kirke


Bygningen består af apsis, kor og skib fra romansk tid samt sengotisk tårn fra o. 1500.


I våbenhuset står der en rigt dekoreret gravsten af ølandsk kalksten fra o. 1750.


Altertavle af lutheransk fløjtype, fra o. 1590. Storfeltet optages af et maleri signeret Venzel Tornøe fra 1884: Kristus aabenbarer sig for Maria Magdalene. På venstre side ses Moses med de 10 bud, og på højre side Johannes Døberen.  


Den romanske døbefont er af Morsingtypen. Kummen firdeles ved lodrette stave og foden er firkantet med skrånende sider.


På væggen mod tårnet hænger gamle renæssancepaneler med

evangelistbilleder i en træramme. Muligvis stammer disse fra en ældre prædikestol. Den nuværende er af Næssundtypen fra 1601.


Kilder:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.

Nationalmuseet: Danmarks Kirker

Hvidbjerg Kirke med stendige foran