Redsted Kirke


Redsted Kirke


Kirken er centralt placeret midt i byen. Kor og skib er romansk, mens våbenhuset er gotisk. Tårnet er opført i 1936, og tårnuret kom til i 1955.


Klokken er fra 1786, støbt i Randers, og har billeder af de 11 oldenborgske konger med initialer.


Altertavle og prædikestol er fra o. 1600 begge af Næssund-typen. Midterfeltet i altertavlen har et maleri signeret E. Jurs 1925 forestillende Kristus og de små børn, mens de fire felter i prædikestolen forestiller evangelisterne. Lydhimlen over prædikestolen er fra 1669.


I korets sydvesthjørne ses en degnestol fra o. 1600, mens stolestaderne med påmalet tekst er fra o. 1650.


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.


Redsted kirke med kirkegårdsmur i forgrunden