Sundby Kirke


Sundby Kirke


Kirken består af romansk skib, kor og apsis. Der var et sengotisk tårn, der blev fjernet i 1820.


Klokken fra 1400-tallet hænger i en glug i vestgavlen.


Våbenhuset er ombygget i 1930 og ved dets vestmur ligger en romansk gravsten med kors, Golgatahøj og en nu næsten udvisket latinsk inskription: ”Quisquis ades si morte… des sta p(er) lege plora: sum quod eris,m quod es, ipse fui… s.”, som betyder ”Hvem du end er, som er her tilstede, hvis døden (?), stå stille, læs græd: jeg er, hvad du vil blive, hvad du er, har jeg selv været.”


Den romanske døbefont ligner fontene i Erslev og Frøslev. På kummens sideflade er en arkade med 12 felter. I de 6 er der menneskeansigter, mens 5 har ubestemmelige figurer og 1 er uden dekoration. Fontefoden har kerubansigter på de fire hjørner.


Prædikestolen er i renæssancestil fra o. 1620 med bemaling fra 1669 i de fem storfelter med billede af Kristus og de fire evangelister.  


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.


Sundby kirke med kirkegården i forgrunden