Øster Assels Kirke


Øster Assels Kirke


Kirken består af romansk apsis, kor og skib, mens tårnet er sengotisk. Tårnet er tilbygget i 1400-tallet, og tårnrummet fungerer som våbenhus.


Altertavlen er et maleri af Troels Trier fra 1921, der forestiller Den fortabte søn- En tidligere altertavle i renæssancestil fra o. 1600 hænger på skibets sydvæg. Her forestiller storfeltets maleri fra 1885 Kristi opstandelse.


På skibets nordvæg ses et krucifiks fra 1525.  


Døbefonten af granit er af Blistrup-typen med en rundbuefrise og bladranke.


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.


Øster Assels kirke med græs og buske i forgrunden