Møder og referater

Datoer for Provstiudvalgsmøder

PU-møde: 16/5 kl. 12-15

PU-møde: 19/6 kl. 12-15

PU-møde: 15/8 kl. 12-15

PU-møde: 5/9 kl. 12-15

PU-møde: 24/10 kl. 12-15

PU-møde: 19/11 kl. 12-15

PU-møde: 12/12 kl. 14-17

Dagsordner til Provstiudvalgsmøder

Referater af Provstiudvalgsmøder

18/1-24

28/2-24

11/4-24