Ørding Kirke


Ørding Kirke


Kirken består af romansk apsis, kor og skib, et senmiddelalderligt tårn samt et våbenhus fra 1926.


Granitalterbordet står frit uden altertavle. I stedet tjener kalkmaleriet af J. T. Skovgaard fra 1929 og den samtidige glasmosaik i østvinduet som erstatning.


Helgengraven i alterbordet blev tømt i 1681, hvor det indeholdt relikvier fra De Ellevetusinde Hellige Jomfruer. Helgenlegende lyder, at Sankt Ursula, en kristen engelsk kongedatter, skulle giftes med en hedning fra Bretagne. Inden brylluppet tager hun på pilgrimsfærd med et følge på 10-11 jomfruer. Ved Colonia Agrippina, der senere blev til Köln, bliver følget dræbt, men hunnerkongen Attila bliver betaget af ursula og forlanger, at hun gifter sig med ham. Hun nægter og bliver dræbt af pile. I løbet af 900-tallet bliver de 10-11 jomfruer dog ved fejllæsning til 11.000 jomfruer.


I koret står en skriftestol fra 1600-tallet.  


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden og Wikipedia.


Ørding Kirke med kirkedige og en vej i forgrunden. Der er ingen blade på træerne.