Kirkerne

Kirkerne

Kirkerne på Mors

ligger tættere end noget andet sted i Danmark i forhold til areal og folketal.

Måske er det, som Bjørnstjerne Bjørnson sagde ved sit besøg på Mors vidne om, at folk på Mors enten er meget kristelige eller ukristeligt dovne - eller også vidner det om frugtbart land og rig fjord med overskud.


Af 33 kirker er 31 bygget i middelalderen. Undtagelserne er Nykøbing kirke, der afløste en middelalderkirke i 1891, Agerø kirke fra 1907 samt Morsø Frimenigheds Ansgarkirke fra 1872.


Middelalderkirkerne er især romanske, fra 1100-tallet, og bygget i kvadersten. To kirker, Mollerup og Jørsby, regnes for lidt yngre. Her er marksten og mursten fra senmiddelalderen.


Klik på billederne for at læse mere om de enkelte kirker.