Kongen i Ejerslev


Kongen i Ejerslev Kirke – et særligt krucifiks


Hotel Bendix, Nykjøbing Morsø, 15/10 1903.


Kjære Hr. Direktør.

Jeg har i Dag været i Ejerslev Kirke paa Morsø og betragtet, beskrevet og fotograferet Crucifixet, som viste sig at være Rejsen m.m. værd. Det er fra den ældre Middelalder og fremstiller Christus som Konge, staaende med adskildte Fødder paa Korsets Fodbrædt, stirrende fremad med vidtaabne Øjne. Korsarmene ere grumme havarerede, dog ere Evangelist-symbolerne endnu i Behold, Christus-figuren forholdsvis godt bevaret. Det hele er grumme overmalet men ret værdifuldt og fortjener paa en eller anden Maade Frelse fra Undergang.

Det laa paa Kirkeloftet, blev med Fare for sit Liv og Lemmer af et Par stærke Folk trukket ud af en Gulvluge, kuret ned ad en Stige og er nu rent midlertidig anbragt inde i Kirken bag Altertavlen.

Paa Hjemkørslen tittede jeg indenfor hos Sognepræsten, Pastor Brostrøm i Sejerslev for at snakke lidt med ham om Crucifixet…


Brevskriveren er Eigil Rothe, der fra 1897 havde været knyttet til Nationalmuseet som restaurator og konservator især ved kalkmalerier. Han bad sin direktør om at skrive til pastor Brostrøm, der snart skulle forlade embedet, for at få dels krucifikset, dels et par fine figurer fra Jørsby sendt til København for nærmere undersøgelse. Mens de sidste blev sendt af sted (for siden at vende tilbage til Jørsby) forblev krucifikset i Ejerslev. Det blev sat i stand og ophængt på nordsiden i kirkeskibet, hvor det har været at se siden 1905.


Efter godt 100 år trænger det atter til restaurering. Ejerslev menighedsråd har i 2013 søgt og fået midler hertil fra Kirkeistandsættelsesordningen. Krucifikset i Ejerslev kirke er samtidig erklæret for et værk af enestående national betydning.


Kilder:

Nationalmuseets arkiv

Danmarks kirker, Thisted amt


Forfatter:

Susanne Overgaard, 2013

krucifiks med Kristus med kongekrone og adskilte fødder. Om livet har han et gyldent klæde.