Elsø Kirke


Elsø Kirke


Kirken består af kor og skib fra romansk tid samt våbenhus fra 1700’erne. Kirken er istandsat i 1904. Det nuværende tårn er fra 1965.


Kirken har haft et formodentlig sengotisk tårn, som styrtede ned en majnat 1704, hvorom Biskop Jens Bircherod 27. maj 1704 har noteret:


»Mag. Chr. Meldahl af Nykøbing kom til mig med den ubehagelige Tidende, at den ene af hans Annekskirker Elsø om Natten uformodentlig var næsten nedfalden; thi Tårnet nedstyrtede langs ud over Kirken og sønderslog saaledes baade Tag, Loft og Mure, saa at en god Del gik til Grunde«.


Den simple, retvinklede norddør er endnu i brug.


I det indre er korbuen bevaret. Herover findes en granitsten, hvori der er indhugget 5 huller; utvivlsomt en lysesten fra en olielampe.


Det romanske alterbord af granitkvadre er muret op ad korets østvæg. Den har indeholdt en helgengrav, som nu er tom. Altertavlen er fra omkring 1600-1620.


Kilder:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.

Nationalmuseet: Danmarks Kirker

Elsø kirke med kirkegårdsgitter i forgrunden