Skjult Nød

Skjult Nød

Foreningen Skjult Nød har til formål at yde økonomisk hjælp til værdigt trængende borgere med bopæl i Morsø Provsti.


Der indsamles midler bl.a. gennem den traditionsrige julekoncert i samarbejde med Odd Fellow Logen. 


Støtten ydes primært som julehjælp.

Bidrag kan indbetales på

MobilePay 72 95 89

eller på bankkonto:

reg.: 8122

kontonr. 0007708882

Ansøgning om julehjælp 2023

Ansøgningsfrist 8/12-23

Ansøgningsskema til julehjælp downloades her. 

Nykøbing Kirke om aftenen med lys på set fra Torvet. I forgrunden et juletræ med lyskæder på.