Sejerslev Kirke


Sejerslev Kirke


Kirken består af romansk skib, kor og apsis, mens tårn og våbenhus er sengotisk.


I tårnets nordmur ses e sten med et ansigt i kraftigt relief, mens der i sydsiden ses et maskelignende ansigt med tungen ude af munden.

Den romanske døbefont i granit er af Blistrup-typen med plantebort og buefrise.


Prædikestolen er fra midten af 1600-tallet lavet af Niels Snedker fra Selde. Den har 6 fag, hvoraf tre danner en karnap mod nord. Bemalingen stammer fra en restaurering i 1905.


Der er bevaret to gavle til herskabsstole for ejerne af Skarregaard i 1587 med våben for slægterne Krabbe og Lykke. Der er også en lukket herskabsstol fra 1700-tallet med rokoko-kartoucher.   


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.


Sejerslev kirke med kikedige i forgrunden