Tæbring Kirke


Tæbring Kirke


Det er en lille kirke bygget omkring 1100-1200 med romansk kor og skib, mens våbenhuset er fra 1919.


Der er flere stenhuggerfelter at se, bl.a. tre i korets sydmur.


Fra kirkegården er der en flot udsigt over Dragstrup Vig.


Alterbordet er af granitkvadre med en tredelt bordplade. I midten er der en helgengrav med en usædvanlig form, da der i bunden er to fordybninger til relikvier – den ene hjerteformet og den anden firkantet.


Altertavlen er et renæssancearbejde fra 1610. I det øverste storfelt er pålimet bogstaverne A og Ø – begyndelsen og enden – med Kristi monogram imellem.


Døbefonten har en ægformet kumme med afløbshul i midten, mens foden har runde buer, hvis spidser mødes i hjørnerne.


Prædikestolen er fra o. 1600 af Næssundtypen. I de fire fag er der evangelistsymboler.


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.


Tæbring Kirke set fra kirkegårdslågen