Pastoraterne

Pastoraterne

Et pastorat er en gruppe af sogne med fælles præst. Der kan være flere præster i et sogn eller pastorat. I Morsø Provsti er der 8 pastorater. 


Præstens hovedopgave er at forkynde evangeliet og forvalte sakramenterne: At prædike og holde nadver og dåb.


Præsten har mange andre opgaver derudover, bl.a. sjælesorg (samtaler), vielser og begravelser, konfirmandundervisning, deltagelse i menighedsrådsmøder samt sygebesøg, samarbejde med den lokale skole, plejehjem eller foreninger.  Dertil kommer ddministrative opgaver som f.eks. kirkebogsføring.


Præsterne i Morsø Provsti har også specialopgaver, og her findes: 

  • Diakonipræst
  • Fængselspræst
  • Gymnasiepræst
  • Katastrofe-beredskabspræst
  • Sorggrupper for børn, unge og voksne


Forkyndelsen sker naturligvis i kirkerne, men også andre steder. Der afholdes alene omkring 200 gudstjenester årligt på øens plejehjem.

En præstegård beliggende i grønne omgivelser med træer rundt om

Nykøbing Mors-Tødsø

Mette Moesgaard Jørgensen

Toftegade 23, 7900 Nykøbing Mors

Tlf. 97 72 02 72


Lars Højlund

Tingvej 21, 7900 Nykøbing Mors

Tlf.97 72 12 81Astrid Glargaard

Ternevej 2, 7900 Nykøbing Mors

Tlf. 97 72 04 42


Anna-Marie Sloth

ams@km.dk

Tlf. 22 74 15 52

Pastorater og præster i Morsø Provsti


Nordmors pastorat 

(Sejerslev-Ejerslev-Jørsby-Alsted-Sdr. Dråby)

Peder Hald Jensen

Sejersvej 48, Sejerslev, 7900  Nykøbing Mors

Tlf. 97 75 10 22


Flade-Bjergby-Sundby-Skallerup

Mette Dencher

Kirkehøj 8, Flade, 7900 Nykøbing Mors

Tlf. 97 74 01 21


Galtrup-Øster Jølby-Erslev-Solbjerg

Peter Østerby-Jørgensen

Efterskolevej 3, Galtrup, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 10 76


Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup

Peter Albek Noer

Elsøvej 250, Frøslev, 7900 Nykøbing Mors

Tlf. 23 23 10 34


Lødderup-Elsø-Ljørslev-Ørding

Steen Sunesen

Indmarken 4, Lødderup, 7900  Nyk. Mors

Tlf. 97 72 18 41


Sydvestmors

(Redsted-Hvidbjerg-Agerø-Karby-Tæbring-Rakkeby)

Christian Berwald

Vindbakken 16, 7970 Redsted

Tlf. 27 62 84 63


Sydmors

(Vejerslev-Øster Assels-Vester Assels-Blidstrup)

Susanne Troelsgaard Nielsen

estn@km.dk


Ansgarkirken (frimenighed)

Lone Hvejsel

Præstbrovej 347, Ø. Jølby, 7950 Erslev

Tlf. 97 74 10 14