Outrup kirke


Outrup Kirke


Et sagn fortæller, at 3 kvinder var i havsnød på fjorden, og de afgav løftet, at de ville lade en kirke bygge, hvis de kom frelst i land. Kirken ligger med vid udsigt over Dragstrup Vig, så de kom muligvis i land her.


Kirken har romansk skib og kor, men tårnet er gotisk.


Ved en restaurering i 1974-75 fandt man et granithoved, som nu er ophængt i tårnrummet.


Bordpladen i det store alter rummer en helgengrav, hvor der endnu i 1793 lå ”et liden stykke ben og to små klude”, men den er nu tom.


Kirkeskibet, fregatten ”Haabet” blev fundet på loftet ved restaureringen med beskeden:

”Dette skib er lavet som husflid og skænket til Outrup sognekirke af den gamle 77-årige veteran Johan Frederik Berg den 17. august anno 1905. Til minde om min kære hustru Edel Johanne, død i Outrup den 15. maj 1905, 72 år gammel”.  


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.


Outrup kirke set fra kirkegården