Sognene

Sognene

Sogn er betegnelsen for et område med en fælles kirke.

Som medlem af Folkekirken hører man til det sogn, hvor man bor.

Sognene, et eller flere i fællesskab, ledes af et menighedsråd, der er valgt af sognets folkekirkemedlemmer.


Kirkesognene er opstået i middelalderen og er den ældste, endnu fungerende, administrative enhed i Danmark. Sognene kom i historiens løb  til at danne basis for en række andre administrative enheder, f.eks.  matrikelsogne og kommuner.


I Morsø Provsti er de fleste sognegrænser bevaret fra middelalderen, således at der i dag findes 32 sogne, 8 pastorater  og 22 menighedsråd til de 33 folkekirker på Mors. 

 


Et kort viser alle sognene på Mors