Jørsby kirke


Jørsby Kirke


Den lille, lave kirke er den eneste middelalderlige teglstenskirke på Mors og stammer sandsynligvis fra 1400’erne.

Kun de ydre murflader på nordsiden står urørt med oprindeligt murværk af små røde og gule munkesten i munkeskifte.


Korets nordvindue er øens eneste gotiske kirkevindue.


Altertavlen er et maleri af Kristus og et lille barn, signeret: »Chr. Dalsgaard, Sorø 1866«.


Der findes to figurer fra altertavler i kirken. Den første er ærkeengelen Mikael fra o. 1250—1300, 1 m høj. Håret er buklet, foldekastet enkelt og blødt, skjoldet spidst; venstre arm med lansen mangler. Helgenen træder på jordsmon, hvorunder den velbevarede drage bugter sig. Figuren har længe været på Nationalmuseet, men er nu tilbage i kirken.

Den anden figur er Maria med Barnet fra o. 1500, ca. 78 cm høj. Den stærkt svajede figur bærer en høj krone med nye korsblomster og over kjolen en lang Kappe; på venstre arm holder hun det nøgne Jesusbarn, som hun rækker et æble.


Kilder:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.

Nationalmuseet: Danmarks Kirker

Jørsby Kirke set fra en grøn mark med stendige foran