Provstiudvalget

Provstiudvalget

Provstiudvalget består af provsten, en præsterepræsentant valgt af provstiets præster samt 6 medlemmer valgt af provstiets menighedsråd. Medlemmerne vælges for fire år. Det nuværende udvalg er tiltrådt 1. november 2021.


Udvalgets opgaver gælder bl.a.:


Økonomi

Provstiudvalget koordinerer den lokale folkekirkelige økonomi.

Udvalget skal godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele kirkeskatten mellem sognene. Provstiudvalget kommer hermed til at foretage priortering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde. 


Bygge-, anlægs- og restaureringssager

Provstiudvalget er godkendende instans ift. menighedsrådenes beslutninger vedr. ændringer og reguleringer på kirkegårde, køb og salg af arealer og bygninger, ny- og ombygninger eller nedrivning af bygninger udenfor kirkegården samt sager vedr. præsteboliger m.m.


Referat af Morsø Provstiudvalgs møder:

Se det seneste her

Medlemmer:


Formand, Provst

Mette Moesgaard Jørgensen


Næstformand

Peter Østerby-Jørgensen

Tlf. 97 74 10 76

Mail: pej@km.dk


Ove Bisgaard, Ejerslev

Tlf. 97 75 10 72

Mail: ovebisgaard@mail.dk


Henning Bjerregaard, Storup

Tlf. 97 76 60 71

Mail: rosengaardoeko@dlgtele.dk


Karen Margrethe Bækhøj, Tøving

Tlf. 20 16 92 21

Mail: k.baekhoej@mail.dk


Bodil Kristensen, Karby

Tlf. 97 76 23 32

Mail: bmk@bskarby.dk


Poul Poulsen, Nykøbing

Mail: poulpoulsen38@gmail.com


Dan Frederiksen

Mail: daf@km.dk