Provstiudvalget

Provstiudvalget

Provstiudvalget består af provsten, en præsterepræsentant valgt af provstiets præster samt 6 medlemmer valgt af provstiets menighedsråd.


Se referater af Morsø Provstiudvalgs møder her.

Medlemmer

Formand, Provst

Mette Moesgaard Jørgensen

Mail: memj@km.dk

Tlf. 97 72 20 30/23 41 14 84


Medlem

Ove Bisgaard, Ejerslev

Mail: ovebisgaard@mail.dk

Tlf. 97 75 10 72

Medlem

Karen Margrethe Bækhøj, Tøving

Mail: k.baekhoej@mail.dk

Tlf. 20 16 92 21

Medlem

Poul Poulsen, Nykøbing

Mail: poulpoulsen38@gmail.com

Næstformand, præsterepræsentant

Peter Østerby-Jørgensen

Mail: pej@km.dk

Tlf. 97 74 10 76

Medlem

Henning Bjerregaard, Storup

Mail: rosengaardoeko@dlgtele.dk

Tlf. 97 76 60 71

Medlem

Bodil Kristensen, Karby

Mail: bmk@bskarby.dk

Tlf. 40 35 14 33

Medlem

Dan Frederiksen

Mail: daf@km.dk