Nykøbing Mors Kirke


Nykøbing Mors Kirke


Den nuværende kirke i Nykøbing Mors er en af øens yngste fra 1891. Den ligger på samme sted som den tidligere Sankt Clemens Kirke, dog nord-syd i stedet for det sædvanlige øst-vest. Stilen kan betegnes som murermestergotik.


Tårnet har kobbertag, mens resten af kirken har skifertag.


Indvendigt har skib og tværskib et smukt dekoreret tøndehvælv.


De fleste stolestader, alterbord og altertavle er samtidige med kirken. Altertavlens maleri af August Jerndorff hedder ”Jesus trøster”.


Krucifikset øst for koret er af billedhugger Niels Helledie.


Den romanske døbefont er af Morsø-typen, men forhugget. I det østre tværskib står en trædøbefont fra 1856.


Her står også en munkestol fra Dueholm klosterkirke med en latinsk indskrift, der betyder ”År 1500 efter Christi fødsel påbegyndtes dette kor til den Helligånds ære. Bortjag Santans bedragerier. Begyndelsen og enden. Gud og menneske.”


8 stolestader i kirken er fra 1572, mens bemalingen er nyere.


Prædikestolen er fra 1605 i renæssancestil.


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.


Nykøbing kirke med træer med grønne blade i forgrunden