Ljørslev kirke


Ljørslev Kirke


Kirken består af romansk kor og skib, sengotisk vestforlængelse og tårn samt et våbenhus fra 1880.


Altertavlen er et maleri forestillende den gode hyrde af Chr. Dalsgaard fra 1864.


Prædikestol er lavet i 1706 af Christen Nielsen Bech, Ørum. Himmelen er et år yngre end stolen, men af samme mester.


Der hænger en trætavle fra 1700’erne med gulmalet, kursiveret skrift: »Kom hid du lille Noer, og toe dig i dend Kilde, Som dig til Salighed din Jesus stifte vilde. Her er ey Vand alleen, men Vand og hellig Aand, Som dig udrefuet har af Sathans Morderhaand; Her giør Gud med dig Pagt, at du hans Barn skal være, Om du for alle Ting forfremme vil hans Ære Og packe Sathan af, den Siæle-Gift og -Pest, Saa skal dig Himmel-Lyst gifvis til sidste Rist.«


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.

Ljørslev Kirke med kirkegården i forgrunden