Børnenes bestkyttere i Dragstrup

Børnenes beskyttere i Dragstrup kirke

På nordvæggen i Dragstrup kirke ses tre ærværdige herrer:

Fra venstre Kristus, i midten Sankt Nikolaus og til højre Sankt Stephanus.

Kalkmalerierne er vistnok ret sene, fra slutningen af middelalderen eller endda 1500-tallet efter Reformationen.

At Kristus da afbildes på væggen er ikke underligt – men katolske helgener? Kun Kristus har dog glorie. Og Nikolaj og Stefan – de var og er bare alletiders mest populære helgener.


Nikolaus var biskop i 300-tallet i Myra, i dag Demre i Antalaya provinsen i Tyrkiet. Fra 500-tallet blev hans grav et meget besøgt valfartssted. Han er skytshelgen for bl.a. Rusland og især for søfolk og fiskere. Da Seljukkerne erobrede Myra, stjal italienske søfolk i 1087 de hellige knogler og bragte dem til Bari, der nu blev mål for pilgrimmene. Blot 12 år efter flytningen besøgte kong Erik Ejegod stedet.


Legenderne fortæller, hvordan Nikolaus kom børn til hjælp: Reddede dem fra at blive solgt til prostitution, fra at sulte ihjel, han vakte endda myrdede børn til live igen. Han blev børnenes særlige skytshelgen. Hans mindedag er den 6. december, og fra fejringen er mange juletraditioner udsprunget. I en særlig blanding med Nissen, Julebukken og Juleenglen er Nikolaj også blevet til Julemanden.


Stefan var en af apostlenes første hjælpere og diakon, han drog særlig omsorg for enker og fattige. Han er den første kristne martyr. Hans helgendag ligger så tæt på fejringen af Kristi fødsel, som muligt: Den 26. december. Han blev i senere fortællinger til Herodes ́ stalddreng. Den der først ser Bethlehem-stjernen. Stefan blev naturligvis særlig skytshelgen for stalddrenge og for heste.


Mens Juledag holdes hellig og arbejdsfri, blev 2. Juledag tid for fest og løjer. For tjenestedrengene gjaldt det om at være tidligt på færde og ikke sidst færdig med at muge ud. Desuden skulle der laves løjer: Gemmes møgbøre og grebe, dynges møg op af dørene o.l. Den skik har holdt sig på Mors til ind i 1900-tallet. Ellers var Staffensdag, den dag tjenestefolk, høstarbejdere og andre medhjælpere kom til frokost på gårdene, her blev bl.a. taget hul på den bedste ost, Staffensosten. Siden fik folkene deres gratiale med hjem: Brød og måske kød. Stadig er 2. Juledag en dag, hvor mange familier samles til frokost.


Forfatter: Susanne Overgaard