Frøslev kirke


Frøslev Kirke


Kirken består af romansk kor og skib og sengotisk våbenhus og tårn fra o. 1500.

På våbenhusets østmur er der i den nordlige ende et livfuldt relief af en løve, som er i færd med at sluge et andet dyr, som den holder mellem forpoterne.

Kirkeuret er fra 1923.


Ved kirkens restaurering 1904 sporedes rester af efterreformatoriske kalkmalerier flere steder på skibets og korets vægge, men kun på tilmuringen i korets nordvindue lykkedes det at fremdrage et nogenlunde uskadt parti, to scener over hinanden, begge meget naivt gjort, fra tiden o. 1550—1600.

Øverst en skægløs mand med bog siddende ved et bord, og to stående drenge; nederst to skikkelser i lange kapper, vandrende mellem træer.


Altertavlen er af lutheransk fløjtype, fra o. 1580—90.

Prædikestolen er af Næssundtype med malet årstal 1600.

Skriftestol fra o. 1600, af skabstype, er vistnok af samme snedker som prædikestolen.


Korbuekrucifikset på skibets nordvæg er fra o. 1500 med evangelisttegn i korset.


Kirkeskibet er Mors’ ældste fra 1770’erne. 


Kilder:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.

Nationalmuseet: Danmarks Kirker

frøslev kirke med kirkegårdsgitter i forgrunden