Agerø Kirke


Agerø Kirke


Kirken er opført 1907-1908 af arkitekten P. C. Pedersen fra Nykøbing Mors.


Der er ingen altertavle, men et blyindfattet østvindue med blå bund og et solgult kors giver en fin lysvirkning over det træopbyggede alter.


Kirkeskibet er en sletskonnert bygget af Kr. Gramstrup og ophængt i 1925. 


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.Prædikestolen og en kirkebænk i Agerø kirke
Agerø kirke set fra kirkegården