Vejerslev kirke


Vejerslev Kirke


Kirken består af romansk apsis, kor og skib med et senmiddelalderligt tårn og er omgivet af et kampestensdige, der nord for kirken løber over en gravhøj.


På korets gavl springer et granitmonument frem fra murværket. Måske et hestehoved, eller et kors med en manglende arm.


Prædikestolen er fra 1902-03, men der er genanvendt fire felter fra den gamle stol fra 1500-tallet. Reliefferne forestiller Jesu dåb, korsfæstelsen, opstandelsen og dommedag.


Den gamle stol blev i øvrigt købt til kirken i 1701 fra Budolfi Kirke i Aalborg, der skulle have en ny stol.


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.


Vejerslev kirke med kirkegården grønne hække i forgrunden