Til menighedsråd

Ressourcer til 

menighedsråd

Vejledninger

Hent vejledninger ved at klikke på linket:

Upload kvartalsrapporter i Kirkeportalen.

Se video fra fyraftensmøde om regnskabsinstruks.


Kirkens mørtel og kalk - vejledning til murer i korrekt fugearbejde på udvendige kvadstensmure.


Vejledning til vedligeholdelse af romanske kirker.


Middelalderkirkens konstruktioner


Se også Nationalmuseets hjemmeside om kirker og kirkegårde.


Alle kirkeværger har fået Middelalderkirkens vedligeholdelse udgivet af Roskilde Stift. Bogen udgives desværre ikke mere, men vi har et eksemplar på Provstikontoret, man kan orientere sig i.


Find de gængse

Skabeloner