Flade kirke


Flade Kirke


Den romanske kirke ligger højt ned en storslået udsigt.


I sydmuren ses et solur. og under det sydvendte korvindue er der en mindeindskrift for præsten Stephanus, der død i 1450.

I østmuren ses en indristning med en cirkelfremstilling af jorden, der velsignes af Guds hånd.


Det romanske granitalterbord har et relikviegemme, mens altertavlen oprindeligt har været en fløjtype. Lågerne blev fjernet i 1701, hvor de nuværende faste barok-sidestykker blev påsat.

Prædikestolen er fra o. 1625.


Kilde:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.

Flade kirke med stendige i forgrunden
sten med indridset hånd og en cirkel med et kors